901 93 625 tore@trafoss.no

Tjenester

Våre tjenester

Anleggsgartnertjenester, murertjenester og entreprenørtjenester i Østfold og Akershus

Tore Rafoss AS er et meget allsidig og fleksibelt anleggsgartnerfirma som arbeider i Østfold og Akershus.  Vi utfører alle tjenester innen anleggsgartnerfaget, men også tjenester innenfor murerfaget, som støp og natursteinsmuring samt legging av belegningsstein. Les mer om våre tjenester under:

Prosjektering og graving

Tore Rafoss AS kan tilby både prosjekteringstjenester og gravetjenester.

Utomhusarbeid 

Tore Rafoss AS har lang erfaring innen anleggsgartnerfaget og hjelper deg med alt i fra tilsåing til trefelling og steinarbeid.

Betong og mur

Tore Rafoss AS støper og murer gulv, natursteinsmurer og trapper.

Vintervedlikehold

Tore Rafoss AS tilbyr snømåking, strøing og bortkjøring av snø. Du kan stole på oss når snøen begynner å lave ned!

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.